2016 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2015/16:AU3yArbetsmarknadsutskottets yttrande

2015/16:AU3y

2016 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

I yttrandet behandlar utskottet förslag i propositionen och motionerna som gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och utgifts-utvecklingen för de kommande åren, samt vissa förändringar på budgetens inkomstsida, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag och anser att propositionen i berörda delar bör tillstyrkas. Motionärernas förslag i motsvarande delar bör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-05-17 Justering: 2016-05-26 Trycklov: 2016-05-26

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.