2016 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2015/16:MJU5yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2015/16:MJU5y

2016 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2016 yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och partimotionerna 2015/16:3398 (KD), 2015/16:3403 (L), 2015/16:3404 (C) och 2015/16:3406 (M) i berörda delar.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och avstyrka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-05-17 Justering: 2016-05-24 Trycklov: 2016-05-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.