2016 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2015/16:SoU5ySocialutskottets yttrande

2015/16:SoU5y

2016 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) med följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och partimotionerna 2015/16:3406 (M), 2015/16:3397 (SD), 2015/16:3404 (C), 2015/16:3403 (L) och 2015/16:3398 (KD) i de delar som berör socialutskottet.

Socialutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i berörda delar och avstyrka motionerna i motsvarande delar.

I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, L, KD).

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-05-10 Justering: 2016-05-19 Trycklov: 2016-05-25