2017 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2016/17:SkU6ySkatteutskottets yttrande

2016/17:SkU6y

2017 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i de delar dessa avser utskottets berednings-område.

I fyra avvikande meningar tillstyrker Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna de förslag till riktlinjer som lagts fram av respektive parti. Till yttrandet har Sverigedemokraterna lämnat ett särskilt yttrande.

Innehållsförteckning

Utskottets överväganden

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Regeringen

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Liberalerna

Kristdemokraterna

Utskottets ställningstagande

Avvikande meningar

1.Riktlinjer för den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-05-11 Justering: 2017-05-18 Trycklov: 2017-05-24

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.