Arbetet i frågor som rör Kina

Yttrande 2019/20:FöU5yFörsvarsutskottets yttrande

2019/20:FöU5y

Arbetet i frågor som rör Kina

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina och dess följdmotioner i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde.

Utskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde och motionerna 2019/20:3393 yrkandena 3, 4 och 6 av Hans Wallmark m.fl. (M), 2019/20:3394 yrkande 5 av Ludvig Aspling m.fl. (SD), 2019/20:3398 yrkande 1 av Kerstin Lundgren m.fl. (C), 2019/20:3399 yrkandena 7 och 12–14 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) och 2019/20:3403 yrkandena 1–3 av Fredrik Malm m.fl. (L).

Utskottet föreslår att utrikesutskottet lägger skrivelsen till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-24 Justering: 2019-11-07 Trycklov: 2019-11-07