Arbetet i frågor som rör Kina

Yttrande 2019/20:NU3yNäringsutskottets yttrande

2019/20:NU3y

Arbetet i frågor som rör Kina

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 22 oktober 2019 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina och följdmotioner till skrivelsen i de delar som berör utskottets bered­ningsområde.

Näringsutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen och motionerna 2019/20:3393 (M) yrkandena 3, 5, 6 och 8, 2019/20:3394 (SD) yrkandena 2 och 5, 2019/20:3398 (C) yrkandena 1 och 2, 2019/20:3401 (V) yrkandena 8–10, 2019/20:3399 (KD) yrkandena 9, 11 och 12, och 2019/20:3403 (L) yrkan­dena 1–3 i de delar som rör näringsutskottets beredningsområde.

Sammanfattningsvis anser näringsutskottet att utrikesutskottet delvis bör tillstyrka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-22 Justering: 2019-11-07 Trycklov: 2019-11-08