Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Yttrande 2011/12:FiU4y

2011/12:FiU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Finansutskottets yttrande

2011/12:FiU4y

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 29 mars 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 och motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Finansutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde samt över motion 2011/12:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 9, motion 2011/12:U19 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 3 och 7 och motion 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 7, 32, 34, 36, 37 och 38.

Utskottet anser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida