Civilutskottets yttrande över motion i anledning av propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor

Yttrande 1973:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Civilutskottets
yttrande nr 1 år 1973                               CU 1973:1 y

Nr 1 y

Civilutskottets   yttrande   över  motion   i  anledning 
av  propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor.

Till
fina nsutskottet

Motionen m.m.

Kungl. Maj:t har i propositionen
1973:165 (s. 39-41) bl. a. föreslagit riksdagen att godkänna vissa förordnanden
om tiUämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236, ändrad senast
1973:301).

I anledning av nämnda förslag har i motionen 1973:2093 av
herr Hermansson m. fl. (vpk) bl. a. hemställts (yrkandet 2)

att tUlämpningen av allmänna prisregleringslagen måtte
utvidgas tiU att gälla aUa varor och tjänster med priserna den I november 1973
som stoppriser, samt

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.