Civilutskottets yttrande över motion i anledning av propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor

Yttrande 1973:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Civilutskottets
yttrande nr 1 år 1973                               CU 1973:1 y

Nr 1 y

Civilutskottets   yttrande   över  motion   i  anledning 
av  propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor.

Till
fina nsutskottet

Motionen m.m.

Kungl. Maj:t har i propositionen
1973:165 (s. 39-41) bl. a. föreslagit riksdagen att godkänna vissa förordnanden
om tiUämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236, ändrad senast
1973:301).

I anledning av nämnda förslag har i motionen 1973:2093 av
herr Hermansson m. fl. (vpk) bl. a. hemställts (yrkandet 2)

att tUlämpningen av allmänna prisregleringslagen måtte
utvidgas tiU att gälla aUa varor och tjänster med priserna den I november 1973
som stoppriser, samt

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida