En livsmedelsstrategi för Sverige

Yttrande 2016/17:SkU7ySkatteutskottets yttrande

2016/17:SkU7y

En livsmedelsstrategi för Sverige

Till miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 2 maj 2017 yttra sig över proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Skatteutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde, i huvudsak avsnitt 5.6.1 och 7.1, samt över kommittémotionerna 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1, 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3, 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 11, 12,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-04-27 Trycklov: 2017-05-02

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.