En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Yttrande 2017/18:MJU5yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2017/18:MJU5y

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Till näringsutskottet

Näringsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop, och de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och följdmotionerna i fråga om målen för landsbygdspolitiken, vissa aspekter av jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, enskilda avlopp och byggande i strandnära lägen. Miljö- och jordbruksutskottet yttrar sig även över yrkanden i följdmotionerna som gäller äganderätt och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-03 Trycklov: 2018-05-03

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.