Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Yttrande 2017/18:SfU3y

Sammanfattning

Finansutskottet beslutade den 3 maj 2018 att ge socialförsäkringsutskottet till­fälle att senast den 24 maj 2018 yttra sig över regeringens proposition 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstill­stånd och de motioner som kan komma att väckas med anledning av proposi­tionen, i de delar som rör socialförsäkringsutskottets ämnesområde. Sju motio­ner har väckts med anledning av propositionen, 2017/18:4179 (M), 2017/18:4164 (SD), 2017/18:4174 (V), 2017/18:4173 (L), 2017/18:4178 (L), 2017/18:4180 (KD) och 2017/18:4165 (-).

Socialförsäkringsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor som rör lagför­slaget i propositionen och följdmotionerna i denna del.

Socialförsäkringsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka rege­ringens lagförslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-05-24 Trycklov: 2018-05-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.