Förslag i kompletteringspropositionen m.m avseende bostadsutskottets beredningsområde

Yttrande 1992/93:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Bostadsutskottets
yttrande 1992/93:BoU9y

Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende
bostadsutskottets beredningsområde

1992/93 BoU9y

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat att bereda
bostadsutskot­tet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150
(komplette­ringspropositionen) jämte eventuella motioner, såvitt propositionen
och motionerna rör bostadsutskottets beredningsområde.

Bostadsutskottet har begränsat detta yttrande till de
delar av förslag­en som kan anses falla inom utskottets beredningsområde.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1992/93:150 föreslagit
riksdagen

deb i bilaga 1

2. att godkänna det saneringsprogram för de offentliga
finanserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida