Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige

Yttrande 2015/16:TU2yTrafikutskottets yttrande

2015/16:TU2y

Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige

Till justitieutskottet

Justitieutskottet gav den 11 december 2015 trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och de sex motioner som har väckts med anledning av propositionen.

Trafikutskottet behandlar de delar av ärendet som berör utskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Till följd av bl.a. flera pågående allvarliga konflikter i omvärlden är antalet asylsökande som söker sig till Sverige just nu högre än någonsin och utmaningarna för det svenska asylsystemet mycket stora. Fram till den 24 november i år har Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-12-11 Justering: 2015-12-14 Trycklov: 2015-12-15