Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. (prop. 1988/89: 46)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets
yttrande 1988/89:FiUly

Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för
folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på
fyllnadsinbetalningar, m.m. (prop. 1988/89:46)

1988/89 FiUly

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda
finansutskottet tillfälle atf yttra sig över proposifion 1988/89:46 om
inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av
B-skatt och kvarskatte­avgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. jämte motionerna
1988/89:Skl9-Sk26.

Frågor inom finansutskottets ansvarsområde

Finansutskottet tar i detta yttrande upp några av de
samhällsekonomiska utgångspunkterna och effekterna av förslagen fill
inkomstskatter för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida