Inkomstskatten för år 1990, m.m.

Yttrande 1989/90:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets
yttrande 1989/90:FiU2y

Inkomstskatten för år 1990, m.m.

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 16 november 1989 beslutat bereda
finansut­skottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1989/90:50 om in­komstskatten
för år 1990, m.m. jämte eventuella motioner.

Propositionen

1   propositionen   har   regeringen   — efter   föredragning
av  statsrådet Kjell-Olof Feldt — föreslagit riksdagen att anta följande
förslag till

1.  
lag om ändring
i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

2.  
lag om ändring
i kommunalskattelagen (1928:370),

3.  
lag om ändring
i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

4.  
lag om ändring
i lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

5.  
lag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida