Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Yttrande 2016/17:NU5yNäringsutskottets yttrande

2016/17:NU5y

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft samt följdmotioner.

Näringsutskottet begränsar yttrandet till motionerna 2016/17:3564 (C) yrkandena 1, 2, 6, 13, 22, 23, 25, 26 och 32, 2016/17:3566 (KD) yrkandena 1, 2, 6, 11, 13, 14 och 19, 2016/17:3567 (L) yrkandena 1, 2, 11 och 22 samt 2016/17:3568 (M) yrkandena 1, 2, 9, 23, 26, 28 och 30–32.

Sammanfattningsvis föreslår näringsutskottet att utbildningsutskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden som utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2017-01-26 Justering: 2017-02-16 Trycklov: 2017-03-13