Landsbygdspropositionen

Yttrande 2017/18:TU7yTrafikutskottets yttrande

2017/18:TU7y

Landsbygdspropositionen

Till näringsutskottet

Näringsutskottet beslutade den 19 maj 2018 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop med följdmotioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet yttrar sig över de delar i propositionen som rör transporter och politiken för informationssamhället samt över kommittémotionerna 2017/18:4097 (SD) yrkandena 10, 11 och 20, 2017/18:4098 (KD) yrkandena 4 och 5, 2017/18:4106 (M, C, L, KD) yrkandena 8–10 och 2017/18:4116 (C) yrkandena 10 och 11.

Trafikutskottet anser att näringsutskottet bör föreslå att riksdagen avslår motionsförslagen.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-03 Trycklov: 2018-05-04