Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Yttrande 2016/17:UbU5yUtbildningsutskottets yttrande

2016/17:UbU5y

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen i de delar dessa berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till delmålet jämställd utbildning och motionerna 2016/17:3553 (SD) yrkandena 4, 9 och 10 samt 2016/17:3556 (L) yrkande 8.

Utbildningsutskottet föreslår att arbetsmarknadsutskottet avstyrker de nämnda motionsyrkandena.

I yttrandet finns två avvikande meningar (SD,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-12-15 Justering: 2017-01-26 Trycklov: 2017-01-26

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.