Nytt regelverk om upphandling

Yttrande 2016/17:AU2yArbetsmarknadsutskottets yttrande

2016/17:AU2y

Nytt regelverk om upphandling

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motionerna 2016/17:30 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) och 2016/17:68 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) väckts.

Arbetsmarknadsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt eller koncessioner samt till det motionsförslag som gäller entreprenörsansvar.

Utskottet anser att finansutskottet bör dels avstyrka regeringens förslag i de delar som gäller särskilda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-09-27 Justering: 2016-10-11 Trycklov: 2016-10-11

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.