om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan (prop. 1986/87:18 bil. 2)

Yttrande 1986/87:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Jordbruksutskottets
yttrande

1986/87:3 y

om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan (prop.
1986/87:18 bil. 2)

JoU

1986/87:3
y

Till näringsutskottet

Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 anhållit om
jordbruksutskottets yttrande över proposition 1986/87:18 (bilaga 2) om vissa
åtgärder m. m. efter Tjernobylolyckan jämte eventuella motioner med anledning
av proposi-fionen.

Jordbruksutskottet behandlar i förevarande yttrande de
förslag regeringen framlagt i bilaga 2 efter föredragning av dåvarande
jordbruksminister Svante Lundkvist - avseende åtgärder för bl. a. jordbruks-
och renskötselföretag -samt av miljöminister Birgitta Dahl - avseende statens
strålskyddsinstituts förslag till åtgärder.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida