om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m. (prop. 1983/84:190)

Yttrande 1983/84:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Socialutskottets yttrande

1983/84:4 y

om
vissa ersättningar till  sjukvårdshuvudmännen,  m. m.  (prop. 1983/84:190)

Till socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet har berett
socialutskottet fillfälle aft yttra sig över proposition 1983/84:190 om vissa
ersättningar till sjukvårdshuvudmän­nen, m. m. jämte motionerna 1983/84:2904 av
Jan-Erik Wikström m. fl. (fp), 1983/84:2905 av Anita Bråkenhielm m. fl. (m),
1983/84:2906 av Lars Werner m.fl. (vpk), 1983/84:2907 av Christer Eirefelt
(fp), 1983/84:2908 av Ulf Adelsohn m.fl. (m), 1983/84:2909 av Kurt Hugosson (s)
och Lars-Erik Lövdén (s), 1983/84:2910 av Rune Gustavsson m. fl. (c) och 1983/84:2911
av Olof Johansson (c).

Utskottet

Def allmännas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida