Radio- och TV-frågor

Yttrande 1989/90:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets
yttrande 1989/90:KrUly

Radio- och TV-frågor

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet
har den 16 maj 1989 beslutat inhämta kulturut­skottets yttrande över motioner
om radio- och TV-frågor, nämligen motionerna 1987/88:Kr231 yrkande 2, Kr244
yrkande 2, K407, K410, K411, K413, K418 yrkandena 3 och 4, K420, K426, K430
yrkande 2, 1988/89:K409, K410, K411, K412, K414 yrkande 1, K418, K431, K435 och
K445.

Utskottet

Vissa utredningar, m.m.

Utredningen
om åtgärder för att förbättra underlaget för massmediepolitiska bedömningar
m.m.

Enligt
1987 års riksdagsbeslut om forskning (prop. 1986/87:80 bil. 6, s. 159 f, bet. KrU
16, rskr. 289) bör fr.o.m. budgetåret 1989/90 särskilda medel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.