Riksdagen i en ny tid

Yttrande 2005/06:EUN1y

Sammanfattning

I detta yttrande redovisar
EU-nämnden
sina synpunkter på riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, som i sin tur bygger på 2002 års riksdagskommittés betänkande i samma ämne.
EU-nämnden
koncentrerar huvudsakligen sitt yttrande till de delar av betänkandet som gäller riksdagens arbete med
EU-frågor.

EU-nämnden,
som välkomnar att förslag har lagts fram om hur riksdagens arbete med
EU-frågor
skall kunna förändras och förstärkas, konstaterar dock att förslagen i vissa delar väcker konstitutionella frågor och därför behöver beredas ytterligare. Det gäller t.ex. betydelsen av det föreslagna saksamrådet som utskotten enligt förslaget skall ansvara för. Den föreslagna uppdelningen av regeringens samrådsskyldighet mellan utskotten å ena
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.