Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019

Yttrande 2019/20:UU3yUtrikesutskottets yttrande

2019/20:UU3y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 12  mars 2020 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. För utrikesutskottet gäller detta även riksdagsstyrelsens redogörelse 2019/20:RS4. Den 24 mars beslutade konstitutionsutskottet att förlänga tiden för övriga utskott att yttra sig till den 17 september 2020. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Inga följdmotioner har väckts med anledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2020-04-16 Justering: 2020-05-07 Trycklov: 2020-05-14

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.