Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Yttrande 2018/19:JuU2yJustitieutskottets yttrande

2018/19:JuU2y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 28 mars 2019 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018, och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Ingen motion har väckts i ärendet.

När det gäller ärenden som anses slutbehandlade delar utskottet i stort regeringens bedömning. I ett fall anser dock utskottet att ett tillkännagivande inte kan anses slutbehandlat.

När det däremot gäller ärenden som fortfarande är under beredning finns det enligt utskottets mening i flera fall anledning att rikta kritik mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-04-11 Justering: 2019-05-07 Trycklov: 2019-05-07

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.