Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Yttrande 2018/19:NU3yNäringsutskottets yttrande

2018/19:NU3y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 28 mars 2019 att ge övriga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 samt eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Näringsutskottet har gått igenom behandlingen av de 32 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av ärenden där utskottet haft bered­ningsansvar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-04-11 Justering: 2019-05-02 Trycklov: 2019-05-02

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.