Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019

Yttrande 2019/20:JuU4yJustitieutskottets yttrande

2019/20:JuU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 12 mars att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Den 24 mars beslutade konstitutionsutskottet att förlänga tiden för övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse och eventuella följdmotioner till den 17 september 2020.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Utskottet är kritiskt till att många äldre tillkännagivanden fortfarande inte är slutbehandlade. Det är enligt utskottet anmärkningsvärt att regeringen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Utskottet arbetar med yttrandet

Händelser

statustext: Utskottet arbetar med yttrandet Beredning: 2020-05-14 Justering: 2020-09-17 Trycklov: 2020-09-17

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.