Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019

Yttrande 2019/20:TU7yTrafikutskottets yttrande

2019/20:TU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 12 mars 2020 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Konstitutionsutskottet beslutade den 24 mars 2020 att förlänga tiden för övriga utskott att yttra sig till den 17 september 2020. Trafikutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de riksdags­skrivelser som har riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Utskottet anser att den redogörelse som har lämnats av regeringen i allt väsentligt verkar ge en formellt korrekt och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2020-05-26 Justering: 2020-06-04 Trycklov: 2020-06-10

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.