Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen

Yttrande 2014/15:MJU1yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2014/15:MJU1y

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över de iakttagelser som redovisas i promemorian Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som upprättats av konstitutionsutskottets kansli. Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över konstitutionsutskottets promemoria och lämnar bl.a. kommentarer om det samlade utfallet av genomförda subsidiaritetsprövningar under 2013 samt sedan Lissabonfördragets ikraftträdande.

Sammanfattningsvis har utskottet under den tidsperiod som uppföljningen omfattar, dvs. den 1 december 2009 till den 31 december
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.