Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

Yttrande 1992/93:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Bostadsutskottets
yttrande 1992/93:BoU7y

Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

1992/93 BoU7y

Till jordbruksutskottet

Jordbruksutskottet har den 23 mars 1993 beslutat bereda
bostadsut­skottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:180 om
riktlihjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling jämte följdmotioner i
de delar propositionen och motionerna berör utskottets beredningsområ­de.
Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande sådana frågor i proposi­tion och
motioner som kan anses falla under utskottets beredningsom­råde. Dessutom
behandlas i yttrandet under allmänna motionstiden 1993 väckta och till
bostadsutskottet remitterade motioner avseende va-lagstiftningen och vissa
renhållningsfrågor.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida