Skattefrågor i budgetpropositionen för 2017

Yttrande 2016/17:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet instämmer i regeringens bedömning när det gäller inriktningen av skattepolitiken, tillstyrker de förslag som regeringen lägger fram i propositionen och har ingen invändning mot de bedömningar och övriga ställningstaganden som regeringen redovisar. Utskottet tillstyrker att regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2017 godkänns och de preliminära beräkningarna av statsbudgetens inkomster för 2018 och 2019 godkänns.

Utskottets ställningstaganden innebär bl.a. följande förändringar på skatteområdet fr.o.m. den 1 januari 2017.

Den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster begränsas och ska för beskattningsåret 2017 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-10-20 Justering: 2016-11-08 Trycklov: 2016-11-11

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.