Skattefrågor i budgetpropositionen för 2020

Yttrande 2019/20:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet instämmer i regeringens bedömning när det gäller inriktningen av skattepolitiken, tillstyrker de förslag som regeringen lägger fram i propositionen och har ingen invändning mot de bedömningar och övriga ställningstaganden som regeringen redovisar. Utskottet tillstyrker regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2020 och de preliminära beräkningarna av statsbudgetens inkomster för 2021 och 2022.

Utskottets ställningstaganden innebär bl.a. följande ändringar på skatteområdet fr.o.m. den 1 januari 2020.

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) avskaffas.

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-22 Justering: 2019-11-05 Trycklov: 2019-11-06