Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Yttrande 2018/19:TU1yTrafikutskottets yttrande

2018/19:TU1y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 4 oktober 2018 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 22 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som redovisas i en promemoria utarbetad inom utskottet. Konstitutionsutskottets uppföljning omfattar i huvudsak de subsidiaritets­prövningar som genomfördes i riksdagen under perioden den 1 januari–31 december 2017. Trafikutskottets yttrande har sin utgångspunkt i de 15 subsidiaritets­prövningar som utskottet genomförde under denna period.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-13 Trycklov: 2018-11-21

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.