Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Yttrande 2019/20:TU2yTrafikutskottets yttrande

2019/20:TU2y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 12 september 2019 att bereda övriga utskott tillfälle att senast den 12 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som redovisas i en promemoria utarbetad inom utskottet. Konstitutionsutskottets uppföljning omfattar i huvudsak de subsidiaritetsprövningar som genomfördes i riksdagen under perioden den 1 januari–31 december 2018. Trafikutskottets yttrande har sin utgångspunkt i de 17 subsidiaritetsprövningar som utskottet genomförde under 2018.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 ska riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-24 Justering: 2019-11-07 Trycklov: 2019-11-13