Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Yttrande 2016/17:SkU2ySkatteutskottets yttrande

2016/17:SkU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över budget­propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

I detta yttrande behandlar utskottet ramen för 2017 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution samt de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 och en beräkning för 2020 och de motioner som väckts med anledning av budgetpropositionen.

Skatteutskottet behandlar budgetpropositionens förslag och partiernas motionsförslag på inkomstsidan i yttrande 2016/17:SkU1y
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-10-18 Justering: 2016-10-25 Trycklov: 2016-10-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.