Vårändringsbudget för 2015

Yttrande 2014/15:MJU4yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2014/15:MJU4y

Vårändringsbudget för 2015

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Miljö- och jordbruksutskottet tar i sitt yttrande upp de förslag i propositionen som rör utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt kommittémotion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4 och den gemensamma partimotionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i berörda delar.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2015-05-19 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.