Vårändringsbudget för 2015

Yttrande 2014/15:SkU6ySkatteutskottets yttrande

2014/15:SkU6y

Vårändringsbudget för 2015

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 med eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Finansutskottet har vidare gett skatteutskottet och kulturutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över ett förslag (S, MP, V) till utskottsinitiativ om stöd under 2015 till social hjälpverksamhet och att riksdagen i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten inom utgiftsområde 17 ska öka anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn med 200 000 000 kronor.

Utskottet tillstyrker i yttrandet regeringens förslag om slopad skattereduk-tion för läxhjälp, om höjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2015-05-19 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.