Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:AU2yArbetsmarknadsutskottets yttrande

2018/19:AU2y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över Vårändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:99) samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet begränsar sitt yttrande till förslag i propositionen och motionerna som gäller ändrade utgiftsramar, ramanslag, beställnings­bemyndiganden och ändamål för 2019 inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanländas etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Även vissa ändringar på budgetens inkomstsida kommenteras i de delar de berör utskottets berednings­område.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker att riksdagen för budgetåret
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-17

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.