Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:MJU6yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2018/19:MJU6y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 med eventuella motioner i de delar som berör respektive utskotts berednings-område.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över punkterna 27–29, 31, 36 och 37 i regeringens förslag till riksdagsbeslut samt motionerna 2018/19:3085 (SD) yrkande 8, 2018/19:3094 (V) yrkande 1 och 2018/19:3097 (M, KD) yrkandena 1 och 10. Utskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag i berörda delar. Motionsyrkandena bör avstyrkas i motsvarande delar.

I yttrandet finns tre avvikande meningar (M, SD,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-17

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.