Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:SkU5ySkatteutskottets yttrande

2018/19:SkU5y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att ge samtliga utskott tillfälle att senast torsdagen den 23 maj 2019 yttra sig över Vårändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:99) och eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

I yttrandet behandlar skatteutskottet regeringens förslag om avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet (punkt 1), ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion (punkt 1), höjd kemikalieskatt (punkt 6) och i berörda delar regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna för 2019 (punkt 35). Utskottet behandlar även regeringens förslag till ändrat anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-09 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-22

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.