Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:TU3yTrafikutskottets yttrande

2018/19:TU3y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 11 april 2019 att ge övriga berörda utskott tillfälle att senast den 23 maj 2019 yttra sig över regeringens proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 med eventuella följdmotioner i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Tre motioner har väckts med anledning av propositionen. I yttrandet behandlar trafikutskottet de yrkanden som hänför sig till utgiftsområde 22 Kommunikationer.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, SD, KD) och ett särskilt yttrande (V).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen Vårändringsbudget för 2019 lämnas tre förslag som berör anslagsändamål, anslagsramar och bemyndiganderam inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-20

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.