Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Yttrande 2016/17:CU3yCivilutskottets yttrande

2016/17:CU3y

Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Till trafikutskottet

Trafikutskottet beslutade den 29 november 2016 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 26 januari 2017 yttra sig över proposition 2016/17:45 Värde­återföring vid satsningar på transportinfrastruktur och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar dessa berör civilutskottets bered­ningsområde.

Civilutskottet begränsar yttrandet till frågan om med­­­finan­s­ierings­ersätt­ning och kommittémotionerna 2016/17:3548, 2016/17:3549, 2016/17:3550, 2016/17:3557 yrkandena 2–5 och 8–10 och 2016/17:3558 yrkandena 1 och 2 samt motion 2016/17:3552 yrkande 1.

Civilutskottet anser att trafikutskottet bör föreslå att riksdagen antar lagförslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-01-12 Justering: 2017-01-24 Trycklov: 2017-01-24

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.