Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Yttrande 2013/14:FiU6y

2013/14:FiU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Finansutskottets yttrande

2013/14:FiU6y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och följdmotioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Finansutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde och över motionerna 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 4, 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 3 och 9 och 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20 och 28.

Utskottet anser inte att något initiativ är nödvändigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.