Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Yttrande 2016/17:FiU4yFinansutskottets yttrande

2016/17:FiU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och följdmotionen som väckts med anledning av den i de delar som rör utskottets beredningsområde.

Finansutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets verksamhetsområde och över motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4, 5, 7–9 och 28.

Utskottet anser att de aktuella motionsyrkandena bör avstyrkas.

I yttrandet finns ett särskilt yttrande (V) och en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

I skrivelsen redogör regeringen för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-04-27 Trycklov: 2017-04-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.