Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

Yttrande 1988/89:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Arbetsmarknadsutskottets
yttrande

1988/89: AUly

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

1988/89 AUly

Till finansutskottet

Finansutskottet
har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition
1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. jämte de motioner som kan
komma att väckas med anledning av propositionen inom arbetsmarknadsutskottets
beredningsområde. Aktuella motionsyrkanden, återfinns i centerpartiets motion
1988/89:Fi5 (yrkandena 2, 6-8), moderata samlingspartiets kommittémotion
1988/89:Fi6 (yrkandena 1, 2, 4-8), folk­partiets motion 1988/89:Fill (yrkandena
2 och 3), motion 1988/89:Fil8 (yrkande 5) av Lahja Exner och Berndt Ekholm (s),
1988/89:Fi21 (yrkande 1 i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida