Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2005/06:119 av Lantz, Kenneth (kd)

den 18 november Interpellation 2005/06:119 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsskadeförsäkringen Arbetsskadeförsäkringen var i början av 1990-talet föremål för stora förändringar. 1993 slopades den särskilda arbetsskadesjukpenningen och beviskraven för vad som klassas som arbetsskada skärptes.

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2005/06:179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 22 december Interpellation 2005/06:179 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ylva Johansson s Patientsäkerhet inom sjukvården I december 2005 konstaterade landstingsrevisorerna i Stockholm att uppskattningsvis mellan 400 och 600 patienter varje år avlider på grund av felbehandlingar inom sjukvården. De vanligaste

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)