Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Skriftlig fråga 2000/01:195 av Lantz, Kenneth (kd)

den 9 november Fråga 2000/01:195 av Kenneth Lantz kd till försvarsminister Björn von Sydow om samordning av utbildning inför internationella insatser Sverige har under flera år tagit aktivt ansvar att medverka vid olika FN-uppdrag, såväl i fredsfrämjande som i humanitära insatser. Vårt förtroende vid dessa insatser

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:496 av Lantz, Kenneth (kd)

den 3 februari Fråga 1999/2000:496 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Laila Freivalds om fängelsepermission Under den senaste tiden har vi återigen blivit påminda om våldets brutala följder. En person avsitter ett straff med anledning av kvinnomisshandel. Under en permission begår denne en grym våldshandling.

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)