Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Interpellation 2005/06:119 av Lantz, Kenneth (kd)

den 18 november Interpellation 2005/06:119 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsskadeförsäkringen Arbetsskadeförsäkringen var i början av 1990-talet föremål för stora förändringar. 1993 slopades den särskilda arbetsskadesjukpenningen och beviskraven för vad som klassas som arbetsskada skärptes.

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:497 av Lantz, Kenneth (kd)

den 3 december Fråga 2004/05:497 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Hans Karlsson om tidigt samtal för sjukskrivna Försäkringskassan har många uppgifter på sitt ansvarsområde. Framtiden kommer möjligtvis att förenkla detta genom den nya försäkringskassan i Sverige. En av uppgifterna är och kommer i ännu högre grad

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:195 av Lantz, Kenneth (kd)

den 9 november Fråga 2000/01:195 av Kenneth Lantz kd till försvarsminister Björn von Sydow om samordning av utbildning inför internationella insatser Sverige har under flera år tagit aktivt ansvar att medverka vid olika FN-uppdrag, såväl i fredsfrämjande som i humanitära insatser. Vårt förtroende vid dessa insatser

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)