Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2005/06:5 av Ullenhag, Erik (fp)

den 13 september Interpellation 2005/06:5 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Förbättrat stöd till anhöriga De anhörigas insatser inom framför allt äldreomsorgen är ovärderliga. Det är nästan 70 000 personer som varje dag får omvårdnad av anhöriga, och 140 000 får hjälp med vissa vardagssysslor.

Inlämnad: 2005-09-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:144 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:144 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Nedskärningshoten mot äldrevården Äldreforskningen bör förstärkas med, jämfört med dagsläget, 10 miljoner kronor år 1999, 20 miljoner kronor år 2000 och 30 miljoner kronor årligen fr.o.m. år 2001.Riksdagen fattade det

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:143 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:143 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Bättre läkemedel för äldre Bristen på dokumentation av läkemedels effekt och säkerhet på barn har uppmärksammats av bland annat EU-kommissionen på senare tid och glädjande nog resulterat i ny lagstiftning. Lagstiftningen

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:101 av Ullenhag, Erik (fp)

den 9 november Interpellation 2005/06:101 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Tidigare och nya löften till landets äldre Många äldre känner oro för om det finns ett äldreboende den dag man inte längre klarar av att bo hemma. Tyvärr är oron berättigad. 4 0005 000 personer har beviljats plats på

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:342 av Qarlsson, Annika (c)

den 10 april Interpellation 2005/06:342 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ylva Johansson s Förmånssystem för glutenintoleranta I januari frågade jag statsrådet när ett förmånssystem för speciallivsmedel för barn och vuxna kommer. Svaret från statsrådet den 22 februari var att det bereds nu inom Regeringskansliet

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmånssystem för glutenintoleranta

Interpellation 2005/06:210 av Ullenhag, Erik (fp)

den 20 januari Interpellation 2005/06:210 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Äldres psykiska ohälsa Äldre människor med psykiska problem får inte alls den uppmärksamhet av vården som de förtjänar. Detta trots att befolkningsundersökningar visar att förekomsten av psykisk ohälsa ökar med stigande

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äldres psykiska ohälsa

Interpellation 2005/06:184 av Ullenhag, Erik (fp)

den 4 januari Interpellation 2005/06:184 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Patientens rätt till kontinuitet och samordning Alla patienter behöver en egen lots i sjukvårdssystemet. Kontinuitet i kontakterna med vårdpersonalen är särskilt viktigt för kroniskt sjuka patienter och äldre med många

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 22 december Interpellation 2005/06:179 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ylva Johansson s Patientsäkerhet inom sjukvården I december 2005 konstaterade landstingsrevisorerna i Stockholm att uppskattningsvis mellan 400 och 600 patienter varje år avlider på grund av felbehandlingar inom sjukvården. De vanligaste

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)