Dokument & lagar (1 044 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Betänkande 2005/06:SfU11

Enmansföretag som anställer en person ska betala bara ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde. Nedsättningen gäller den del av ersättningen till den nyanställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst tolv månader. Lagen är tillfällig och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med den 31 december 2007. Lagen börjar gälla den 1 juni 2006 och ska gälla för ersättningar som betalas ut därefter och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 januari 2006. Lagen ska inte gälla för företag som bedriver fiskeri-, jordbruks- eller transportverksamhet.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:SfU11 (pdf, 303 kB) Webb-tv debatt om förslag: Löneskatter för enmansföretag

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Kristdemokratisk handikappolitik 3 5 Makt över tillvaron 4 5.1 Tillgänglighet 4 5.2 Utbildning 4 5.3 Arbete och meningsfull sysselsättning 6 6 Förändra handikappersättningen 6 7 Rehabilitering och habilitering 7 8 Ökad


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Interpellation 2005/06:338 av Lantz, Kenneth (kd)

den 6 april Interpellation 2005/06:338 av Kenneth Lantz kd till utrikesminister Carin Jämtin s Behovet av fortsatt stöd till Östtimor Då Östtimor blev självständigt från Indonesien i maj 2002 och senare samma år valdes in i FN blev det 2000-talets första nya land. Självständigheten hade föregåtts av en folkomröstning

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utvecklingsplanens inriktning och innehåll 5 4 Äldreomsorgen under elva år av sstyre 5 5 Kristdemokraternas kritik mot utvecklingsplanen 7 5.1 Utvecklingsområde 1: Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 7 5.1.1 Regeringens utfästelser


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 154 kB)

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en bibehållen ordning av statens syften med folkbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ambitionen att minska behovet av det individuella programmet genom att


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So33 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydligare nationella krav på landsting och regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydliga direktiv för att skapa en gemensam informationsstruktur. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So33 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsportens sociala betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om attityder kring kampsport. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 17 som reglerar principerna


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Betänkande 2005/06:KU23

Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 9
Beredning: 2006-03-07 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:KU23 (pdf, 234 kB) Webb-tv debatt om förslag: EU-frågor

Motion 2005/06:So26 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:73. Motivering Syftet med förslagen i propositionen är att samordna den del av sjukvården som kan karaktäriseras som rikssjukvård. Det gäller därmed den typ av högspecialiserad sjukvård som har hela landet som upptagningsområde. Kristdemokraterna avslår


Utskottsberedning: 2005/06:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So26 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast klargöra innebörden av regeringsformens bestämmelser om åsiktsfrihet och föreningsfrihet när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemsantal. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 44 kB)

Betänkande 2005/06:KrU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-03-09 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KrU8 (pdf, 251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrottsfrågor

Motion 2005/06:So22 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin ratificeras i sin helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statens medicinsk-etiska råd SMER alltid


Utskottsberedning: 2005/06:SoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:So22 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser sprututbytesverksamhet för dem som missbrukar narkotika intravenöst. Motivering I föreliggande proposition redovisar den socialdemokratiska regeringen en samlad strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Skriftlig fråga 2005/06:914 av Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:914 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Jämkning av trafikskadeersättning I dag kan jämkning av trafikskadeersättning till en förare som kört rattfull endast ske om denne varit grovt vårdslös. Om grov vårdslöshet inte kan bevisas utges i stället full trafikskadeersättning.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)